Mateřská škola Tuchoměřice

   1.7.-10.7.2020 Prázdninový provoz pro děti přihlášené do 31.5.2020 e-mailem 

Tuchoměřice zavírají preventivně i školku

Po důkladné diskusi a zvážení všech rizik pro obyvatele Tuchoměřic se vedení obce rozhodlo přistoupit k opatření, a tím je dočasné uzavření mateřské školy.
Mateřská škola v Tuchoměřicích bude preventivně uzavřena od čtvrtka 12. března. 

 

Vážení rodiče,

 

na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se v souvislosti s prevencí šíření epimedie nemoci COVID-19 (koronavir) zavádí celostátně dvě důležitá opatření.

 

  1. úterního večera (10.3.2020, 18 hod.) jsou zakázány akce nad 100 účastníků;
  2. od středy (11.3.2020) bude zrušena výuka na všech typech škol s výjimkou mateřských.

Po důkladné diskusi a zvážení všech rizik pro obyvatele Tuchoměřic se vedení obce rozhodlo přistoupit ještě k třetímu opatření, a tím je dočasné uzavření mateřské školy.

  1. Mateřská škola v Tuchoměřicích bude preventivně uzavřena od čtvrtka 12. března.

Takový krok vedení obce jako zřizovatel naší školky velmi důkladně zvažovalo. Vzhledem k rychlému šíření epidemie musíme jednat tak, abychom pomohli ochránit zdraví našich obyvatel. Právě mateřská škola, kde jsou ty nejmenší děti, nemůže garantovat dodržování nyní tak nezbytných hygienických pravidel.

Mezi nejmenšími dětmi se nemoci šíří velmi rychle a mohly by se snadno přenést ze školky domů k seniorům nebo dalším nemocným členům rodiny, pro které by mohla být nemoc nebezpečná.

Mateřská škola bude uzavřena po stejnou dobu, jako škola základní (ta je uzavřena z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu). Tedy tak dlouho, dokud vážné riziko přenosu nepomine do takové míry, že bude možné školní zařízení opět otevřít. V době uzavření nechá obec všechny prostory školy důkladně vydezinfikovat.

Velmi se omlouváme za všechny komplikace, které tím mohou rodičům vzniknout, ale situaci nesmíme podcenit. Věříme, že přijmete toto nezbytné opatření s pochopením.

Obecní úřad Tuchoměřice 

 

Obědy budou automaticky odhlášeny a po ukončení karantény zase přihlášeny.

Případě déle trvající karantény budeme řešit úpravu školného.

Potvrzení pro ošetřovné získáte v MŠ po telefonické domluvě.

Petra Nosková, MŠ Tuchoměřice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Naše mateřská škola je umístěna v klidné části obce, v bezprostřední blízkosti nově vybudovaného parku „V Rákosí“. Nedaleko školy se nachází les a rozlehlá pole, jejichž prostředí se snažíme maximálně využívat při tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů.

      Budova MŠ je jednopodlažní, bezbariérová a je rozdělena na tři pavilóny, v nichž jsou umístěny tři třídy – Berušky, Motýlci a Rybičky. Ve spolupráci se zřizovatelem prošly vnitřní i vnější prostory v posledních letech celkovou rekonstrukcí. Celá budova byla kompletně zateplena a opatřena novou fasádou, byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, topení. Jednotlivé třídy byly vybaveny novým nábytkem. Došlo také k modernizaci a obměně herních prvků na zahradě. Součástí školy je nově zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna, fungující pro zdejší základní školu a od září 2013 i pro místní seniory a zaměstnance OÚ a ZŠ.

      Areál mateřské školy tvoří rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy a keřovitými zákoutími s dostatkem prostoru pro spontánní a pohybové aktivity dětí. Je účelně rozdělena na dvě

části, které jsou přizpůsobené věku dětí a vybavené  hracími, převážně dřevěnými prvky-  lodička, domeček, kladina, opičí dráha, dále pak nabízí pružinové a závěsné houpačky, skluzavku, kryté pískoviště, vodní svět. Na herních prvcích si děti zdokonalují pohybové dovednosti a hrubou motoriku, hry s pískem a vodou podněcují fantazii a tvořivost.  Péče o květinové a zeleninové záhonky a sledování dění kolem nich učí děti přirozeným a hravým způsobem vnímat jídlo, přírodu a svět kolem nás ve vzájemných souvislostech. V průběhu školního roku se snažíme řízené činnosti přesouvat na školní zahradu a do přírody v okolí. Zahradu využíváme nejen k ranním rozcvičkám, ale i ke svačině. V letních měsících děti rády využívají k odpočinku zastíněné travnaté kouty pod vzrostlými stromy a nově vybudovaný altán.

    Tradičně spolupracujeme s místní základní školou a to zejména v období před zápisem.   Budoucí školáci se při své návštěvě v ZŠ seznamují s novým prostředím, pedagogickým sborem a organizací školy. Aktivně se zapojují do vzdělávacího procesu se svými bývalými kamarády a zkouší si tak – „Školu nanečisto“

     Při školních i mimoškolních akcích (zahradní slavnost, vánoční vystoupení, jarní jarmark, Den Země, Masopustní průvod obcí, rozlučka s předškoláky) se snažíme o navázání spolupráce s místními institucemi v obci (obecní úřad, pošta, obchod, kostel, knihovna) a širokou veřejností, které se snažíme aktivně zapojit do vzdělávacích projektů. Usilujeme také o úzkou spolupráci s rodiči, kteří jsou přijímáni jako partneři. Partnerské vztahy jsou založené na důvěře a porozumění.

    Vzhledem k poloze školy podnikáme časté vycházky do blízkého okolí, kde pozorujeme změny krajiny v jednotlivých ročních období. Děti se tak přirozeným způsobem seznamují se základy environmentální výchovy a získávají vztah k přírodě. Pro bezpečný pohyb po silnici využíváme chodníky, které postupně buduje obecní úřad.     

    Věnujeme se dětem nadstandardně i ve svém volném čase, organizujeme polodenní i celodenní tématické výlety mimo obec. Zúčastňujeme se divadel a dalších kulturních akcí. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, otužování, ve spolupráci s plaveckou školou Medúza Kladno – Slaný.       

    Naším cílem není to, aby se děti vědomě učily, ale aby získaly aktivní zájem o život kolem sebe, dokázaly naslouchat a citově prožívat. Aby uměly ukázat, co už všechno zvládnou a dokáží. Úkolem pedagogů je vést vzdělávací proces tak, aby se děti cítily ve fyzické a duševní pohodě, aby se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi.

    Chceme dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, vzdělání a život.