Informace  pro  rodiče MŠ

 

Provoz MŠ                                       6.30 – 16.30

 

Příchod dětí do MŠ

Děti přichází do MŠ  6.30 - 8.15 (aktuální potřeba rodičů, po dohodě s učitelkou).

V 8.30 se MŠ uzamyká z bezpečnostních důvodů.

Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě !

Do MŠ patří pouze zdravé dítě! Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!

 

Odchod dětí z MŠ

Děti možno vyzvedávat          -     po obědě ve 12.00 – 12.30

                                            -    odpoledne v  15.00 – 16.30 (odchod z MŠ)

Děti budou předávány pouze rodičům, případnému zástupci, který má ve škole uložené písemné pověření rodičů. Pověřená osoba musí mít s sebou doklad totožnosti.

 

Omlouvání dětí 

Rodiče odhlašují a přihlašují děti den předem a to do 13.30 hodin ve všední dny přes internetové stránky: www.strava.cz

Přihlašovací údaje získají rodiče u vedoucí školní kuchyně.

Další kontakt možný přes  telefony s ředitelkou i učitelkami, emailem s ředitelkou a vedoucí školní kuchyně.

 

Stravování dětí

Dítě nemá nárok na dotovanou stravu v případě nepřítomnosti pouze výjimka na 1.den neplánované nepřítomnosti možnost odebrat oběd v 11.20 – 11.30 (jiná doba není možná z provozních důvodů). 

Pokud se neodhlásíte,  na 2. den nepřítomnosti platíte plnou cenu oběda 75,- Kč!

 

Nepřihlášené dítě nebude přijato do školky. Totéž  při nezaplacení obědů do konce předcházejícího měsíce.

 

Omlouvání a přihlašování:                     www.strava.cz

Ostatní kontakty:                                  e-mail: sj.mstuchomerice@seznam.cz  Baďoučková

                                                           tel: 725 529 689   Baďoučková vedoucí školní jídelny

                   tel: 725 529 688 , e-mail: mstuchomerice@seznam.cz  

      Petra Nosková,  ředitelka školy

                                                           tel.: 220 951 061  

                                                           tel.: 220 951 284   Berušky

                                                           tel.: 220 951 275   Rybičky

                                                           tel.: 220 951 253   Motýlci

                                                           web :www.ms-tuchomerice.webnode.cz

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškol. vzdělávání je pro školní rok 2019/2020 stanovena na 550,- Kč měsíčně

 

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné.

 

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka ukončit docházku dítěte do mat. školy (školský zákon § 35,odst.d).

 

Úplata za předškol. vzděl. v měsíci červenci a srpnu bude upravená dle rozsahu provozu.

 

Rodiče jsou povinni včas zaplatit školné a stravné do 15. předešlého měsíce zálohově, vyúčtování během července.

Platba trvalým !!! příkazem /10 měsíců/ na účet školy.

Číslo účtu : 2801417470/2010, variabilní symbol: u vedoucí školní jídelny

 

Celodenní     stravné v MŠ            850 Kč / měsíc                     

                   školné                      550 Kč / měsíc

                   celkem                  1.400 Kč / měsíc

 

 

Vybavení dítěte

  • Bačkory (ne pantofle) podepsané!!!
  • Lehké oblečení do třídy- tričko s krátkým rukávem, kalhoty (sukně, zástěrka), ponožky
  • Pyžamo
  • Oblečení na ven – tepláková (šusťáková) souprava, ponožky, v zimě punčocháče, vše podepsané 
  • Pláštěnka, holínky
  • Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko,…) v igelitové tašce
  • Ve vlastním zájmu si všechny věci označte!!!