INFORMACE  PRO  RODIČE

 

Provoz MŠ                                       6.30 – 16.30

 

Příchod dětí do MŠ

 

Děti přichází do MŠ  6.30 - 8.15 (aktuální potřeba rodičů, po dohodě s učitelkou).

V 8.30 se MŠ uzamyká z bezpečnostních důvodů.

Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě !

Do MŠ patří pouze zdravé dítě! Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!

 

Odchod dětí z MŠ

 

Děti možno vyzvedávat po obědě ve 12.00 – 12.30

                                     odpoledne v  15.00 – 16.30 (odchod z MŠ)

Děti budou předávány pouze rodičům, případnému zástupci, který má ve škole uložené písemné pověření rodičů. Pověřená osoba musí mít s sebou doklad totožnosti.

 

Omlouvání dětí

 

Rodiče odhlašují a přihlašují děti den předem a to do 13.30 hodin ve všední dny přes internetové stránky : www.strava.cz ,

přihlašovací údaje získají rodiče u vedoucí školní kuchyně.

Další kontakt možný přes  telefony s ředitelkou i učitelkami, a emailem s ředitelkou a vedoucí školní kuchyně.

 

Stravování dětí

Dítě nemá nárok na dotovanou stravu v případě nepřítomnosti pouze vyjímka na 1.den neplánované nepřítomnosti možnost odebrat oběd v 11.20 – 11.30 (jiná doba není možná z provozních důvodů).

 

Pokud se neodhlásíte,  na 2. den nepřítomnosti platíte plnou cenu oběda 75,- Kč!

 

Nepřihlášené dítě nebude přijato do školky. Totéž  při nezaplacení obědů do konce předcházejícího měsíce.

 

Omlouvání a přihlašování: www.strava.cz

Ostatní kontakty:    e-mail: sj.mstuchomerice@seznam.cz  Baďoučková

                              tel: 725 529 689   Baďoučková vedoucí školní jídelny

      tel: 725 529 688 , e-mail: mstuchomerice@seznam.cz  Nosková ředitelka

                              tel.: 220 951 061  

                                     220 951 284   Berušky

                                     220 951 275   Rybičky

                                    220 951 253   Motýlci

                           web :www.ms-tuchomerice.webnode.cz