Platba ZŠ

 

Stravování žáků ZŠ

 

Od května 2019 je zřízena nová služba objednávání stravy přes internet, kde má každý přehled o stavu přihlášených a odhlášených obědů, stavu financí na účtu strávníka a měsíční vyúčtování stravy.

 

Změny při objednávání stravy:

  • Odhlášení na následující den je možné den předem do 13:30 hodin, včetně sobot, nedělí a státních svátků.

Přístup k přihlášení je na www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

 

Kontakty školní jídelna:

mobil: 725 529 689  paní Baďoučková, vedoucí ŠJ

e-mail: sj.mstuchomerice@seznam.cz

 

Pokyny k platbě:

Strávníci  jsou povinni včas zaplatit stravné do 15. předešlého měsíce zálohově, na měsíc následující. Vyúčtování stravného probíhá během července.

 

Číslo účtu:  FIO 2801417470/2010  

Variabilní symbol přidělí vedoucí ŠJ při přihlášení strávníka a je neměnný po celou dobu, kdy strávník navštěvuje MŠ a posléze ZŠ. Do poznámky prosíme o uvedení celého jména strávníka.

                                                                                 

Stravné     600 Kč/měsíc