Objednávky stravy zde: www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni


PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

 

  • PRACOVNÍ DEN DO 13,30 HODIN / DEN PŘEDEM /

  • WWW.STRAVA.CZ

  • MOBIL VEDOUCÍ ŠJ   725 529 689

  • ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ / MŠ+ZŠ / SE ŘÍDÍ VYHLÁŠKOU                             Č. 107/2005 Sb., ZMĚNY A DOPLŇKY PŘEDPISU VYHLÁŠKOU 463/2011Sb. S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2012

  • V ZAŘÍZENÍCH ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ SE USKUTEČŇUJE ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V DOBĚ JEJICH POBYTU VE ŠKOLE.

  • 1.DEN NEMOCI MOŽNOST VYZVEDNUTÍ OBĚDA DO PŘINESENÉHO JÍDLONOSIČE OD 11,00 DO 11,30 HODIN

  • 2.DEN NEPŘÍTOMNOSTI MAJÍ RODIČE POVINNOST SVÉ DÍTĚ ODHLÁSIT. OD DRUHÉHO DNE NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE,       SE UŽ NEJEDNÁ O ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ. NEOMLUVENÉ OBĚDY BUDOU ÚČTOVÁNY PODLE VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY.

  • NEDOTOVANÁ STRAVA / NEOMLUVENÉ SVAČINY A OBĚDY / SE NAVÝŠÍ O OSTATNÍ NÁKLADY / REŽII / O 37,- KČ K CENĚ STRAVNÉHO:                                                                                     TZN. 38 + 37 = 75,- KČ /MŠ 3-6/,                                                        41 + 37 = 78,-KČ/MŠ 7LET/,                                                               26 + 37 = 63,-KČ /ZŠ 7-10LET/,                                                             27 + 37 = 64,-KČ/11LETÍ/


Přihláška ke stravování:NOVÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.docx