Objednávka stravy

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Kontakty školní jídelna:

mobil: 725 529 689  paní Baďoučková, vedoucí ŠJ

e-mail: sj.mstuchomerice@seznam.cz

 

Školní stravování základních a mateřských škol se řídí vyhláškou č. 107/2005 sb., změny a doplňky předpisu vyhláškou 463/2011sb. S účinností od 1.1.2012. V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole.

  • V 1.den nemoci je možnost vyzvednutí oběda do přineseného jídlonosiče od 11:00 do 11:30 hodin.
  • V 2.den nepřítomnosti mají rodiče povinnost své dítě odhlásit. Od druhého dne nepřítomnosti ve škole, se už nejedná o školní stravování. Neomluvené obědy budou účtovány podle vnitřního řádu školní jídelny.
  • Nedotovaná strava - neomluvené svačiny a obědy - se navýší o ostatní náklady na režii o 37,- kč k ceně stravného:         
  • MŠ 3-6 let cena celodenního stravného 75 Kč (38 Kč cena stravy + 37 Kč režie)  
  • MŠ 7 let cena celodenního stravného 78 Kč (41 Kč cena stravy + 37 Kč režie)
  • ZŠ 7-10 let cena stravného 63 Kč (26 Kč cena oběda + 37 Kč režie)              
  • ZŠ 11 let cena stravného 64 Kč (37 Kč cena stravy + 37 Kč režie)              

Pokyny k platbě:

Strávníci  jsou povinni včas zaplatit stravné do 15. předešlého měsíce zálohově, na měsíc následující. Vyúčtování stravného probíhá během července.

Číslo účtu:  FIO 2801417470/2010  

Variabilní symbol přidělí vedoucí ŠJ při přihlášení strávníka a je neměnný po celou dobu, kdy strávník navštěvuje MŠ a posléze ZŠ. Do poznámky prosíme o uvedení celého jména strávníka.

 

MŠ záloha na měsíc - stravné 850 Kč + školné 550 Kč

ZŠ záloha na měsíc - 600 Kč

 

Přihláška: Přihláška ke stravování.pdf (228702)

Řád školní jídelny:  Řád školní jídelny.pdf (405020)

Alergeny: Alergeny.pdf (198402)