Organizace vzdělávání

 děti jsou umístěny do 3 tříd podle věku

 1. třída Berušky-  kapacita 25 nejmladších dětí                                          

 

  2. třída Motýlci- kapacita 10 starších dětí                                                            


  3. třída Rybičky- kapacita 25 předškolních            

 

  činnosti během dne:    

    6.30 -  8.15   scházení dětí, zájmové činnosti, spontánní hry dle volby dětí, individuální práce

    8.15 -  8.45  ranní kruh, cvičení, hygiena

    8.45 -  9.00  svačina

    9.00 -  9.35 řízené činnosti, spontánní aktivity dětí, příprava na  pobyt venku

    9.35 - 11.35 pobyt dětí venku a příprava na oběd

    11.35 - 12.00 oběd

    12.00 - 12.30 rozcházení dětí

    12.30 - 14.00 odpočinek, zájmová činnost,

    14.30 - 16.30 svačina, hry ve třídě, pobyt na  zahradě, individuální činnost s dětmi

    15.00 - 16.30 rozcházení dětí