Organizace vzdělávání

 

Děti jsou umístěny do 3 tříd podle věku

1. třída Berušky-  kapacita 25 nejmladších dětí                                           

2. třída Motýlci- kapacita 10 starších dětí                                                            

3. třída Rybičky- kapacita 25 předškolních            

 

  Činnosti během dne:    

    6.30 -  8.15    scházení dětí, zájmové činnosti, spontánní hry dle volby dětí, individuální práce

    8.15 -  8.45     ranní kruh, cvičení, hygiena

    8.45 -  9.00     svačina

    9.00 -  9.35     řízené činnosti, spontánní aktivity dětí, příprava na  pobyt venku

    9.35 - 11.35     pobyt dětí venku a příprava na oběd

  11.35 - 12.00     oběd

  12.00 - 12.30     rozcházení dětí

  12.30 - 14.00     odpočinek, zájmová činnost,

  14.30 - 16.30     svačina, hry ve třídě, pobyt na  zahradě, individuální činnost s dětmi

  15.00 - 16.30     rozcházení dětí